Hlavní obsah

chemický

Přídavné jméno

  • хими́ческийchemická sloučeninaхими́ческое соедине́ниеchemický prvekхими́ческий элеме́нтchemické WCбиотуале́т, хими́ческий туале́т

Vyskytuje se v

čištění: chemické čištění oděvů ap.хими́ческая чи́стка, химчи́стка

děj: chemický dějхими́ческий проце́сс

pochod: chemický pochodхими́ческий проце́сс

prvek: chemický prvekхими́ческий элеме́нт

značka: chemická značkaхими́ческий си́мвол

laboratoř: chemická/biologická laboratořхими́ческая/биологи́ческая лаборато́рия

posyp: zimní chemický posypпротивогололёдные хими́ческие сре́дства

složení: chem. chemické složeníхими́ческий соста́в

ору́жие: jaderná/chemická zbraňя́дерное/хими́ческое ору́жие

хими́ческий: chemický prvekхими́ческий элеме́нт

chemický: chemický prvekхими́ческий элеме́нт