Hlavní obsah

уголо́вный

Vyskytuje se v

пра́во: trestní/ústavní/občanské právoуголо́вное/конституцио́нное/гражда́нское пра́во

уголо́вный: trestní odpovědnostуголо́вная отве́тственность

элеме́нт: zločinné živlyуголо́вные элеме́нты

преступле́ние: trestný činуголо́вное преступле́ние

čin: práv. trestný čin(уголо́вное) преступле́ние

odpovědnost: trestní odpovědnostуголо́вная отве́тственность

právo: práv. občanské/rodinné/trestní právoгражда́нское/семе́йное/уголо́вное пра́во

proces: trestní/civilní procesуголо́вный/гражда́нский проце́сс

řízení: trestní řízeníуголо́вное де́ло

trestní: trestní zákoníkуголо́вный ко́декс

zákoník: občanský/obchodní/trestní zákoníkгражда́нский/торго́вый/уголо́вный ко́декс

stíhat: stíhat trestně/soudněпресле́довать в уголо́вном/суде́бном поря́дке

ро́зыск: kriminální službaуголо́вный ро́зыск