Hlavní obsah

příležitost

Vyskytuje se v

nedostatek: z nedostatku příležitostíза неиме́нием возмо́жности

neopakovatelný: neopakovatelná příležitostнеповтори́мый слу́чай

promarnit: promarnit příležitost/šanciупусти́ть слу́чай/шанс

promeškat: promeškat příležitostупусти́ть шанс

propást: propást příležitostупусти́ть возмо́жность

při: při té příležitostiпри э́том

vhodný: vhodná příležitostудо́бный слу́чай

vyčkat: vyčkat na vhodnou příležitostвы́ждать удо́бный слу́чай

chopit se: chopit se příležitostiухвати́ться за возмо́жность

pačesy: popadnout příležitost za pačesyсхвати́ть возмо́жность за хвост

zloděj: Příležitost dělá zloděje.Пло́хо не клади́ - во́ра в грех не вводи́.

воспо́льзоваться: воспо́льзоваться слу́чаемchopit se/využít příležitosti

довести́сь: Мне довело́сь встре́титься с ним.Měl jsem příležitost se s ním setkat.

слу́чай: упусти́ть слу́чайnechat si ujít příležitost