Hlavní obsah

vhodný

Přídavné jméno

  • удо́бный, подходя́щий(patřičný, slušný) присто́йныйvhodná příležitostудо́бный слу́чайvhodný materiálподходя́щий материа́лvhodný k opracováníприго́дный для обрабо́ткиNení vhodné, aby...Не рекоменду́ется, что́бы...

Vyskytuje se v

neuznat: Не счёл ну́жным извини́ться.Neuznal za vhodné, aby se omluvil.

nevhodný: неуме́стный вопро́сnevhodná otázka

promeškat: пропусти́ть удо́бный моме́нтpromeškat vhodnou chvíli

připravit: подгото́вить подходя́щие усло́вияpřipravit vhodné podmínky

vyčkat: вы́ждать удо́бный слу́чайvyčkat na vhodnou příležitost

uznat: счесть поле́зным чтоuznat za vhodné co

моме́нт: упусти́ть ну́жный моме́нтpropást vhodný okamžik

удо́бно: Удо́бно ли э́то сказа́ть?Je vůbec vhodné to říct?, Hodí se to říct?

vhodný: удо́бный слу́чайvhodná příležitost