Hlavní obsah

найти́

Dokonavé sloveso-йду́, -йдёшь; нашёл, нашла́; наше́дший; на́йденный; найдя́

  1. найти́ себе́ моги́лу где najít (svou) smrt kde
  2. найти́ о́бщий язы́к najít společnou řeč

Vyskytuje se v

стих: стих нашёл на когоdostal jakou náladu

заме́на: найти́ себе́ заме́нуnajít za sebe náhradu

о́тклик: найти́ о́ткликnajít odezvu

утеше́ние: найти́ себе́ утеше́ние в чёмnajít útěchu v čem

жар-пти́ца: найти́ перо́ жар-пти́цыmít štěstí

коса́: Нашла́ коса́ на ка́мень.Padla kosa na kámen.

моги́ла: найти́ себе́ моги́луnajít svou smrt, umřít kde

найти́: Нашла́ коса́ на ка́мень.Padla kosa na kámen.

со́лнце: найти́ своё ме́сто под со́лнцемnajít své místo pod sluncem

язы́к: найти́ о́бщий язы́к с кемnajít společnou řeč s kým

ani: Я не нашёл ни одно́й (живо́й) души́.Nenašel jsem ani človíčka.

chlubit se: Нашёл чем хва́статься!To se máš čím chlubit!

najít: найти́ примене́ние/понима́ниеnajít uplatnění/pochopení

nalézt: найти́ предло́гnalézt záminku k čemu

ohlas: найти́ о́ткликsetkat se s ohlasem

shledat: Мы не нашли́ ничего́ противозако́нного.Neshledali jsme nic protizákonného.

udělat: освободи́ть/найти́ вре́мя для чегоudělat si čas na co

uplatnění: найти́ примене́ниеnajít uplatnění

řeč: найти́ о́бщий язы́к с кемnajít společnou řeč s kým

společný: найти́ о́бщий язы́кnajít společný jazyk

zavřený: найти́ что с закры́тыми глаза́миnajít co se zavřenýma očima