Hlavní obsah

найти́

Dokonavé sloveso-йду́, -йдёшь; нашёл, нашла́; наше́дший; на́йденный; найдя́

  1. найти́ себе́ моги́лу где najít (svou) smrt kde
  2. найти́ о́бщий язы́к najít společnou řeč

Dokonavé sloveso-йду́, -йдёшь; нашёл, нашла́; наше́дший; найдя́

  1. на кого/что narazit, vrazit do koho/čeho, padnout na koho/co na skálu ap.
  2. на что pokrýt, zakrýt, zahalit co
  3. přen.на кого padnout, dolehnout na koho, zmocnit se koho sednout smutek ap.Что на тебя́ нашло́?Co se ti stalo?, Co ti je?

Vyskytuje se v

заме́на: найти́ себе́ заме́нуnajít za sebe náhradu

найти́: Что на тебя́ нашло́?Co se ti stalo?, Co ti je?

о́тклик: найти́ о́ткликnajít odezvu

утеше́ние: найти́ себе́ утеше́ние в чёмnajít útěchu v čem

жар-пти́ца: найти́ перо́ жар-пти́цыmít štěstí

коса́: Нашла́ коса́ на ка́мень.Padla kosa na kámen.

моги́ла: найти́ себе́ моги́луnajít svou smrt, umřít kde

найти́: Нашла́ коса́ на ка́мень.Padla kosa na kámen.

язы́к: найти́ о́бщий язы́к с кемnajít společnou řeč s kým

найти́: найти́ себе́ моги́лу гдеnajít (svou) smrt kde

найти́: найти́ о́бщий язы́кnajít společnou řeč

найти́: найти́ лазе́йкуnajít východisko