Hlavní obsah

сам

Vyskytuje se v

де́ло: в са́мом де́леskutečně, opravdu, doopravdy

лу́чший: Всего́ са́мого лу́чшего!Vše dobré!, Měj(te) se!

пора́: в (са́мой) поре́v plném rozkvětu, v nejlepších letech

разуме́ться: само́ собо́й разуме́ется(rozumí se) samo sebou

сам: сам по себе́sám o sobě, samotný

са́мый: в са́мом де́леopravdu, skutečně, vskutku

себя́: быть сами́м собо́йbýt sám sebou

сок: в са́мом/по́лном соку́při/v plné síle, v nejlepších letech

юр: на (са́мом) юру́na ráně, všem na očích, přen. na frekventovaném místě

разобра́ть: В э́том де́ле сам чёрт ничего́ не разберёт.V tomhle se ani čert nevyzná.

рука́: В ру́ки сам идёт.Samo se nabízí.

верх: жить на са́мом верху́bydlet úplně nahoře, bydlet v posledním patře

де́скать: Мы, де́скать, са́ми винова́ты.Prý si za to můžeme sami.

превзойти́: превзойти́ (самого́) себя́překonat se, překonat sama sebe

у́тро: с са́мого утра́od (samého) rána

рыть: Не рой друго́му я́му, сам в неё попадёшь.Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

факт: Фа́кты говоря́т са́ми за себя́.Fakta hovoří sama za sebe.

я́ма: Не рой я́му друго́му, сам в неё попадёшь.Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

celá: в по́лный час, в са́мом нача́ле часа́v celou (hodinu)

jako: как таково́й, взя́тый сам по себе́jako takový

pomoct si: Помоги́ себе́ сам!Pomoz si sám!

anděl: Я (сам) далеко́ не а́нгел.Nejsem žádný anděl.

cvok: Ты сам псих.Sám jsi cvok.

přebrat: Ты сам разбери́сь.Přeber si to sám.

sám: Ты сам э́то зна́ешь.Sám to víš.

smrt: до са́мой сме́ртиaž do smrti

vědět: (Само́ собо́й) разуме́ется.To se ví.

bič: самого́ себя́ наказа́ть, вы́рыт себе́ я́муuplést na sebe bič

nadrobit: Зава́рил ка́шу, сам её и расхлёбывай.Co sis nadrobil, to si sám sněz.

proti: идти́ про́тив самого́ себя́být sám proti sobě

překonat: превзойти́ самого́ себя́překonat sám sebe

seslat: Само́ не́бо посла́ло нам тебя́.Tebe nám seslalo samo nebe.

vyznat se: Чёрт не разберёт!, В э́том сам чёрт но́гу сло́мит!Čert aby se v tom vyznal!

гре́чневый: гре́чневая ка́ша сама́ себя́ хвали́тsamochvála smrdí