Hlavní obsah

seznámit

Vyskytuje se v

jmenný: jmenný seznamпоимённый спи́сок

kompletní: kompletní seznamпо́лный спи́сок

seznam: seznam cestujícíchспи́сок пассажи́ров

seznámit se: Seznamte se s ...Познако́мьтесь с ...

telefonní: telefonní seznamтелефо́нный спра́вочник

кни́га: telefonní seznam tištěný i v mobiluтелефо́нная кни́га

поимённый: jmenný seznamпоимённый спи́сок

спи́сок: (policejní) seznam obviněníспи́сок обвиня́емых

спра́вочник: telefonní seznamтелефо́нный спра́вочник

телефо́нный: telefonní seznamтелефо́нный спра́вочник

рекоменда́тельный: seznam doporučené četbyрекоменда́тельный спи́сок литерату́ры

вы́дача: вы́дача докуме́нтовvydání dokladů

истре́бование: истре́бование докуме́нтовvyžádání (si) dokladů

храни́ть: храни́ть докуме́нтыarchivovat dokumenty

doklad: нало́говый докуме́нтdaňový doklad

spisový: и́ндекс докуме́нтаspisová značka

být: Ва́ши докуме́нты в поря́дке.Vaše doklady jsou v pořádku.

dokument: предъяви́ть докуме́нтыpředložit dokumenty

identifikovat: Предъяви́те докуме́нты.Identifikujte se.

identita: докуме́нт, удостоверя́ющий ли́чность лица́doklad potvrzující identitu osoby

podstrčit: подбро́сить докуме́нтыpodstrčit dokumenty

prohlásit: призна́ть докуме́нт недействи́тельнымprohlásit dokument za neplatný

procházet: просма́тривать ста́рые докуме́нтыprocházet staré spisy

předložit: Покажи́те ва́ши докуме́нты!Předložte své doklady!

totožnost: Предъяви́те докуме́нты., Удостове́рьте свою́ ли́чность.Prokažte svou totožnost.

ukrást: У меня́ укра́ли кошелёк/докуме́нты.Ukradli mi peněženku/doklady.

vydání: вы́дача докуме́нтовvydání dokladů

vystavit: офо́рмить докуме́нтыvystavit doklady

vyžádání: истре́бование докуме́нтовvyžádání (si) dokumentů