Hlavní obsah

denní

Vyskytuje se v

předmět: предме́ты пе́рвой необходи́мостиpředměty denní potřeby

studium: дневно́е/вече́рнее обуче́ниеdenní/večerní studium

světlo: иску́сственный/дневно́й светumělé/denní světlo

tisk: ежедне́вные газе́тыdenní tisk

vidění: дневно́е/ночно́е зре́ниеdenní/noční vidění

zpráva: хро́ника дняdenní zprávy

zpravodajství: хро́ника дняdenní zpravodajství

dávka: су́точный паёкdenní dávka

hlášení: ежедне́вный ра́портdenní hlášení

osvětlení: дневно́е освеще́ниеdenní osvětlení

program: распоря́док дняdenní program

tržba: дневна́я вы́ручкаdenní tržba

výkon: дневна́я вы́работкаdenní výkon

výnos: дневна́я/годова́я вы́ручкаdenní/roční výnos

вре́мя: вре́мя дняdenní doba

подённый: подённая пла́таdenní mzda, mzda nádeníka

распоря́док: распоря́док дняdenní program, rozvrh dne

су́точный: су́точная до́заdenní dávka

дневно́й: дневно́й за́работокdenní výdělek

о́чный: о́чное обуче́ниеdenní/prezenční studium

предме́т: предме́т пе́рвой необходи́мостиpředmět denní potřeby, nezbytná věc

среднесу́точный: среднесу́точная температу́раprůměrná denní teplota

denní: прика́з по ча́стиdenní rozkaz