Hlavní obsah

dávka

Vyskytuje se v

koňský: лошади́ная до́заexpr. koňská dávka

nemocenský: посо́бие по боле́зниnemocenská dávka

smrtelný: лета́льная до́заsmrtelná dávka

су́точный: су́точная до́заdenní dávka

съестно́й: съестно́й рацио́нpotravinová dávka

до́за: до́за излуче́нияdávka ozáření

посо́бие: посо́бие по бере́менностиmateřská (dávka)

dávka: социа́льные посо́бияsociální dávky