Hlavní obsah

koňský

Vyskytuje se v

hříva: ко́нская/льви́ная гри́ваkoňská/lví hříva

povoz: ко́нная пово́зкаkoňský povoz

hnůj: ко́нский/коро́вий/ове́чий наво́зkoňský/kravský/ovčí hnůj

maso: кони́на/ягня́тина/крольча́тинаkoňské/jehněčí/králičí maso

zadek: крупkoňský zadek

nátura: Он силён как ло́шадь.Má koňskou náturu.

пово́зка: ко́нная пово́зкаkoňský povoz

наво́з: ко́нский/коро́вий/ове́чий наво́зkoňský/kravský/ovčí hnůj

koňský: лошади́ная до́заexpr. koňská dávka