Hlavní obsah

находи́ться

Vyskytuje se v

со́бственность: находи́ться в со́бственности кого, чьейbýt ve vlastnictví, být vlastnictvím koho/čeho

состоя́ние: находи́ться в состоя́нии войны́být ve válečném stavu

о́тпуск: находи́ться в о́тпускеbýt na dovolené

отъе́зд: находи́ться/быть в отъе́здахbýt na cestách

kontakt: находи́ться в конта́ктеbýt v kontaktu

nebezpečí: находи́ться в опа́сностиbýt v nebezpečí

omyl: заблужда́ться, находи́ться в заблужде́нииbýt na omylu

vazba: находи́ться под аре́стомbýt ve vazbě

bezpečí: находи́ться в безопа́сном ме́стеbýt v bezpečí

dosah: находи́ться в преде́лах досяга́емостиbýt v dosahu

intimní: Они́ нахо́дятся в инти́мной свя́зи.Mají intimní poměr.

soukromý: находи́ться в ча́стной со́бственностиbýt v soukromém vlastnictví

trip: находи́ться под ка́йфомbýt na tripu

vědomí: находи́ться в по́лном созна́нииbýt při plném vědomí

vězení: сиде́ть/находи́ться в заключе́нииbýt ve vězení

sto: находи́ться на допото́пном у́ровнеbýt sto let za opicemi

vlásek: Находи́лся на волосо́к от сме́рти.Jen o vlásek unikl smrti.

záchvat: находи́ться в исте́рикеmít hysterický záchvat

находи́ться: нахо́дится ря́дом с...sousedí s...