Hlavní obsah

разря́д

  • vybití, vybíjení, výbojэлектри́ческий разря́дelektrický výbojатмосфери́ческий разря́дatmosférický výboj

Vyskytuje se v

разря́д: электри́ческий разря́дelektrický výboj

па́рный: па́рный разря́дčtyřhra v tenise ap.

výboj: искрово́й/дугово́й/высоково́льтный/грозово́й разря́дfyz.,elektr. jiskrový/obloukový/vysokonapěťový/bleskový výboj

třída: спорти́вный разря́дvýkonnostní třída