Hlavní obsah

řada

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (jednotlivin vedle sebe) ряд, ли́ния(fronta) о́чередьlístek do první řadyбиле́т в пе́рвый рядnastoupit do řadyвы́строиться в шере́нгу/ли́нию/рядsport. útočná řadaли́ния нападе́ния
  2. řady (společenství) ряды́
  3. (věci se společnými vlastnostmi) ряд(výrobní) лине́йка(seriálu) сезо́н
  4. (chemická) ряд
  5. (větší počet) ряд, коли́чествоv řadě případůв ря́де слу́чаев
  6. (pořadí, posloupnost) о́чередьKdo je na řadě?Чья о́чередь?Jsem na řadě.Моя́ о́чередь.v první řadě za prvéв пе́рвую о́чередь, во-пе́рвых
  7. (sled událostí) ряд, се́рия

Vyskytuje se v

geometrický: mat. geometrická řadaгеометри́ческая прогре́ссия

neposlední: v neposlední řaděне в после́днюю о́чередь

poslední: v neposlední řaděне в после́днюю о́чередь

první: v první řadě předevšímв пе́рвую о́чередь

řad: voj. V řad nastoupit!В одну́ шере́нгу - стро́йся!

útočný: sport. první útočná řada hostíпе́рвая ата́ка госте́й

instrukce: dát/dostat řadu instrukcíдать/получи́ть ряд указа́ний

postavit: postavit do řadyвы́строить в шере́нгу

stavět se: stavět se do řady/fronty/dvojicстанови́ться в строй/о́чередь/па́ру

vykročit: vykročit z řadyвы́йти из шере́нги