Hlavní obsah

neposlední

Vyskytuje se v

doba: poslední dobouв после́днее вре́мя

hodinka: přen. poslední hodinkaпосле́дний час

chvíle: na poslední chvíliв после́дний моме́нт

páně: poslední večeře PáněТа́йная ве́черя

písmenko: do posledního písmenkaдо после́дней бу́квы

pomazání: poslední pomazáníсобо́рование

poslední: poslední přáníпосле́днее жела́ние

soud: poslední soudСтра́шный суд

vůle: poslední vůleзавеща́ние

výkřik: přen. poslední výkřik módyпосле́дний писк мо́ды

aktualizace: poslední aktualizace stránkyпосле́дняя актуализа́ция са́йта

informace: podle posledních informacíпо после́дним сообще́ниям

móda: oblékat se podle poslední módyодева́ться по после́дней мо́де

oblečený: Je oblečený podle poslední módy.Оде́т по после́дней мо́де.

pochovat: pochovat poslední naději na úspěchпохорони́ть после́днюю наде́жду на успе́х

přání: splnit poslední přáníиспо́лнить после́днее жела́ние

varování: To je poslední varování.Э́то после́днее предупрежде́ние.

dech: do posledního dechuдо после́днего вздо́ха

kapka: To byla poslední kapka.Э́то была́ после́дняя ка́пля.

puntík: do posledního puntíkuдо мельча́йших подро́бностей, до после́дней ме́лочи

splnit: splnit co do posledního písmeneиспо́лнить что то́чка в то́чку

tažení: být v posledním taženíбыть при после́днем издыха́нии

tečka: do poslední tečkyдо после́дней то́чки, до мельча́йших дета́лей, скрупулёзно

trumf: vynést poslední trumfвы́ложить после́дний (свой) ко́зырь

вре́мя: poslední dobouв после́днее вре́мя

о́чередь: nakonec, v poslední řaděв после́днюю о́чередь

предсме́ртный: poslední vůle, závěťпредсме́ртная во́ля

проща́ние: poslední rozloučení s nebožtíkemпосле́днее проща́ние

шанс: poslední šanceпосле́дний шанс

я́корь: poslední záchrana, jediná nadějeя́корь спасе́ния

верх: bydlet úplně nahoře, bydlet v posledním patřeжить на са́мом верху́

за: v poslední doběза после́днее вре́мя

истека́ть: Dnes končí lhůta., Dnes je poslední termín.Сего́дня истека́ет срок.

крик: poslední výkřik módyпосле́дний крик мо́ды

кусо́к: rozdělil by se o poslední sousto, dal by první posledníгото́в отда́ть после́дний кусо́к

семидесятиле́тие: za posledních sedmdesát letза после́днее семидесятиле́тие

ка́пелька: vypít vše do poslední kapkyвы́пить всё до ка́пельки

ка́пля: bojovat do poslední kapky krveсража́ться до после́дней ка́пли кро́ви

наде́жда: Naděje umírá poslední.Наде́жда умира́ет после́дней.

надыша́ться: Na poslední chvíli to nedoženeš.Пе́ред сме́ртью не нады́шишься.

проигра́ться: prohrát všechno do posledního haléřeпроигра́ться в пух

neposlední: v neposlední řaděне в после́днюю о́чередь