Hlavní obsah

спор

Vyskytuje se v

konflikt: вызыва́ть ссо́ры/спо́ры/конфли́ктыvyvolávat konflikty

předmět: предме́т спо́раpráv. předmět sporu

mimosoudní: внесуде́бное урегули́рование спо́ровřešení sporu mimosoudní cestou

spor: Об э́том не спо́рят., Спо́ру нет., Это бесспо́рно.O tom není sporu.

спор: спо́ру нетnení pochyb o čem, bezesporu, bezpochyby