Hlavní obsah

pře

Vyskytuje se v

při: Je při těle.Он по́лный.

příležitost: při příležitosti výročíпо слу́чаю годовщи́ны

asistovat: med. asistovat při poroduпринима́ть ро́ды

autonehoda: Zahynul při autonehodě.Он поги́б в ДТП.

chytit: chycen při činuпойма́н с поли́чным

jídlo: Při jídle se nemluví.Во вре́мя еды́ не разгова́ривать.

plavat: plavat při zkoušceпла́вать на экза́мене

přistihnout: přistihnout při činuпойма́ть с поли́чным

seknout se: seknout se při výpočtuпромахну́ться в расчётах

snížený: dopr. při snížené viditelnostiв усло́виях ограни́ченной ви́димости

spoluúčast: práv. spoluúčast při trestném činuсоуча́стие в преступле́нии

stát: stát při komока́зывать подде́ржку кому

vědomí: být při plném vědomíнаходи́ться в по́лном созна́нии

zatčení: klást odpor při zatčeníоказа́ть сопротивле́ние при аре́сте

zplodina: zplodiny (při) spalováníпроду́кты горе́ния

smysl: být při smyslechбыть в здра́вом уме́