Hlavní obsah

štěstí

Vyskytuje se v

miláček: miláček Štěstěnyсчастли́вчик, ба́ловень

neštěstí: přen. hromádka neštěstíго́ре лу́ковое

štěstí: Hodně štěstí!Уда́чи тебе́!

vidina: vidina štěstíпри́зрак сча́стья

důlní: důlní neštěstíкатастро́фа на ша́хте

odvrátit: odvrátit neštěstíпредотврати́ть беду́

postihnout: Postihlo ho neštěstí.С ним стрясло́сь несча́стье.

přát: Štěstí mu přálo.Ему́ повезло́.

přivolat: přivolat neštěstíнакли́кать несча́стье

zkoušet: zkoušet štěstíпыта́ть сча́стье

zkusit: zkusit štěstíпопыта́ть сча́стья

železniční: železniční neštěstíкруше́ние по́езда

huba: líná huba - holé neštěstíза спрос (в нос) не бьют

peklo: Má z pekla štěstí.Ему́ черто́вски везёт., Он черто́вски везу́чий.

stačit: Jak málo stačí ke štěstí.Как ма́ло для сча́стья на́до.

šlapat: šlapat si po štěstíупуска́ть своё сча́стье

usmát se: Usmálo se na mě štěstí.Сча́стье улыбну́лось мне.

vznášet se: vznášet se štěstímпари́ть от сча́стья

люби́мец: dítě štěstěnyлюби́мец форту́ны

беда́: Stalo se neštěstí.Случи́лась беда́.

вы́ручить: pomoci z neštěstí komuвы́ручить из беды́ кого

повезти́: Měl štěstí., Štěstí mu přálo.Ему́ повезло́.

ЧП: Stalo se neštěstí.Случи́лось ЧП.

воро́та: Neštěstí nechodí samo., Neštěstí plodí neštěstí.Пришла́ беда́ отворя́й воро́та.

жар-пти́ца: mít štěstíнайти́ перо́ жар-пти́цы

кузне́ц: Člověk je svého štěstí strůjce.Челове́к кузне́ц своего́ сча́стья.

отворя́ть: Neštěstí nechodí nikdy samo.Пришла́ беда́ отворя́й воро́та.

уда́ча: Zlom(te) vaz!, Hodně štěstí!Уда́чи!

štěstěna: Štěstěnabohyně форту́на