Hlavní obsah

štěstí

Vyskytuje se v

štěstěna: Štěstěnabohyně форту́на

miláček: miláček Štěstěnyсчастли́вчик, ба́ловень

neštěstí: přen. hromádka neštěstíго́ре лу́ковое

štěstěna: miláček Štěstěnyба́ловень судьбы́, люби́мец форту́ны

vidina: vidina štěstíпри́зрак сча́стья

důlní: důlní neštěstíкатастро́фа на ша́хте

jaký: Jaké štěstí!Како́е сча́стье!

neštěstí: důlní neštěstíпроисше́ствие на ша́хте

neštěstí: železniční neštěstíжелезнодоро́жная катастро́фа, круше́ние по́езда

odvrátit: odvrátit neštěstíпредотврати́ть беду́

postihnout: Postihlo ho neštěstí.С ним стрясло́сь несча́стье.

přát: Štěstí mu přálo.Ему́ повезло́.

přivolat: přivolat neštěstíнакли́кать несча́стье

zkoušet: zkoušet štěstíпыта́ть сча́стье

zkusit: zkusit štěstíпопыта́ть сча́стья

železniční: železniční neštěstíкруше́ние по́езда

huba: líná huba - holé neštěstíза спрос (в нос) не бьют

peklo: Má z pekla štěstí.Ему́ черто́вски везёт.

stačit: Jak málo stačí ke štěstí.Как ма́ло для сча́стья на́до.

šlapat: šlapat si po štěstíупуска́ть своё сча́стье

usmát se: Usmálo se na mě štěstí.Сча́стье улыбну́лось мне.

vznášet se: vznášet se štěstímпари́ть от сча́стья

люби́мец: люби́мец форту́ныdítě štěstěny

беда́: Случи́лась беда́.Stalo se neštěstí.

вы́ручить: вы́ручить из беды́ когоpomoci z neštěstí komu

кру́пно: Тебе́ кру́пно повезло́.Měl jsi velké štěstí.

повезти́: Ему́ повезло́.Měl štěstí., Štěstí mu přálo.

улыбну́ться: Сча́стье улыбну́лось мне.Usmálo se na mě štěstí.

ЧП: Случи́лось ЧП.Stalo se neštěstí.

воро́та: Пришла́ беда́ отворя́й воро́та.Neštěstí nechodí samo., Neštěstí plodí neštěstí.

жар-пти́ца: найти́ перо́ жар-пти́цыmít štěstí

кузне́ц: Челове́к кузне́ц своего́ сча́стья.Člověk je svého štěstí strůjce.

отворя́ть: Пришла́ беда́ отворя́й воро́та.Neštěstí nechodí nikdy samo.

уда́ча: Уда́чи!Zlom(te) vaz!, Hodně štěstí!