Hlavní obsah

štěstí

Vyskytuje se v

štěstěna: Štěstěnabohyně форту́на

miláček: miláček Štěstěnyсчастли́вчик, ба́ловень

neštěstí: přen. hromádka neštěstíго́ре лу́ковое

štěstěna: miláček Štěstěnyба́ловень судьбы́, люби́мец форту́ны

vidina: vidina štěstíпри́зрак сча́стья

důlní: důlní neštěstíкатастро́фа на ша́хте

jaký: Jaké štěstí!Како́е сча́стье!

neštěstí: důlní neštěstíпроисше́ствие на ша́хте

neštěstí: železniční neštěstíжелезнодоро́жная катастро́фа, круше́ние по́езда

odvrátit: odvrátit neštěstíпредотврати́ть беду́

postihnout: Postihlo ho neštěstí.С ним стрясло́сь несча́стье.

přát: Štěstí mu přálo.Ему́ повезло́.

přivolat: přivolat neštěstíнакли́кать несча́стье

zkoušet: zkoušet štěstíпыта́ть сча́стье

zkusit: zkusit štěstíпопыта́ть сча́стья

železniční: železniční neštěstíкруше́ние по́езда

huba: líná huba - holé neštěstíза спрос (в нос) не бьют

peklo: Má z pekla štěstí.Ему́ черто́вски везёт.

stačit: Jak málo stačí ke štěstí.Как ма́ло для сча́стья на́до.

šlapat: šlapat si po štěstíупуска́ть своё сча́стье

usmát se: Usmálo se na mě štěstí.Сча́стье улыбну́лось мне.

vznášet se: vznášet se štěstímпари́ть от сча́стья