Hlavní obsah

dýchací

Přídavné jméno

  • дыха́тельныйdýchací přístrojаквала́нгanat. dýchací orgányо́рганы дыха́нияanat. dýchací cestyдыха́тельные пути́

Vyskytuje se v

cesta: дыха́тельные пути́dýchací cesty

horní: ве́рхние дыха́тельные пути́anat. horní cesty dýchací

trubice: дыха́тельный кана́лdýchací trubice

ústrojí: дыха́тельный/пищевари́тельный/дви́гательный аппара́тdýchací/trávicí/pohybové ústrojí

katar: ката́р ве́рхних дыха́тельных путе́йkatar horních cest dýchacích

orgán: о́рганы дыха́нияdýchací orgány

plavat: пла́вать с аквала́нгомplavat s dýchacím přístrojem

systém: сосу́дистая/дыха́тельная/не́рвная систе́маmed. cévní/dýchací/nervový systém

дыха́тельный: дыха́тельные пути́dýchací cesty

дыха́ние: о́рганы дыха́нияdýchací orgány

ката́р: ката́р ве́рхних дыха́тельных путе́йkatar horních cest dýchacích

dýchací: дыха́тельные пути́anat. dýchací cesty