Hlavní obsah

больно́й

Přídavné jméno-а́я, -о́е; бо́лен, больна́

  1. с больно́й головы́ на здоро́вую вали́ть hovor., hanl.svalovat vinu na jiného
  2. больно́е ме́сто přen.citlivé místo, slabá stránka

Vyskytuje se v

лежа́чий: лежа́чий больно́йležák pacient

безнадёжно: безнадёжно больно́йnevyléčitelně nemocný

бо́льно: бо́льно наступи́тьbolestivě šlápnout

бо́льно: сде́лать кому бо́льноublížit komu

вы́рвать: вы́рвать больно́й зубvytrhnout nemocný zub

горе́ть: Больно́й весь гори́т.Pacient celý hoří. má vysokou teplotu

давле́ние: прове́рить давле́ние у больно́гоzměřit (krevní) tlak nemocnému

дие́та: Больно́й на дие́те.Pacient má dietu.

смотре́ть: Врач смо́трит больно́го.Lékař vyšetřuje nemocného.

транспорта́бельный: Больно́й транспорта́белен.Nemocný je schopen převozu.

тяжело́: тяжело́ больно́йvážně nemocný

у: У больно́го жар.Nemocný má horečku.

ходя́чий: ходя́чий больно́йpacient schopný chůze, chodící pacient

чу́вствовать: Больно́й чу́вствует себя́ хорошо́.Nemocný se cítí dobře.

опа́сно: Он опа́сно бо́лен.Je vážně nemocen.

просветле́ть: Созна́ние больно́го просветле́ло.Nemocný nabyl vědomí.

больно́й: с больно́й головы́ на здоро́вую вали́тьsvalovat vinu na jiného

больно́й: больно́е ме́стоcitlivé místo, slabá stránka