Hlavní obsah

rodina

Vyskytuje se v

neúplný: непо́лная семья́neúplná rodina

velký: больша́я семья́velká rodina

založit: созда́ть семью́založit rodinu

kontakt: прерва́ть связь с семьёйpřerušit kontakt s rodinou

opustit: бро́сить семью́opustit rodinu

slabý: малообеспе́ченные/малоиму́щие се́мьиsociálně slabé rodiny

sociálně: малообеспе́ченные се́мьиsociálně slabé rodiny

úmrtí: смерть в семье́úmrtí v rodině

бро́сить: бро́сить семью́opustit rodinu

лад: Нет ла́ду в семье́.V rodině nevládne harmonie.

оди́н: У вас семья́? Нет, я оди́н.Máte rodinu? Ne, jsem sám.

rodina: глава́ семьи́hlava rodiny