Hlavní obsah

знать

Nedokonavé slovesoзна́ю, зна́ешь

  1. umět, ovládat, vědět mít vědomostзнать своё де́лоrozumět své práci, ovládat svou práci
  2. vědět o kom/čemдать знать о себе́ozvat se, dát o sobě vědět

Nedokonavé slovesoзна́ю, зна́ешь

  1. бу́дешь знать hovor.zapíšeš si to za uši
  2. Знать не зна́ю, ве́дать не ве́даю о ком/чём hovor.Nemám ani tušení o kom/čem
  3. интере́сно знать hovor.rád(a) bych věděl(a)
  4. зна́ю я тебя́ hovor.(však) znám
  5. так и знай hovor.to si piš, na to vem jed

Podstatné jméno, rod ženský

Vyskytuje se v

дать: oznámit co, podat zprávu o kom/čemдать знать о ком/чём

знать: zapíšeš si to za ušiбу́дешь знать

пра́во: neví, která bijeгде пра́во, где ле́во (не зна́ет)

у́сталь: neznat únavu, být neúnavnýне знать уста́ли

де́ло: (dobře) ovládat svou profesiхорошо́ знать своё де́ло

положи́тельно: Vůbec neví,...Он положи́тельно не зна́ет,...

брод: Neumíš plavat, nelez k vodě.Не зна́я бро́ду, не су́йся в во́ду.

душа́: znát svou míru, pít s mírouдуша́ ме́ру зна́ет

край: přen. Já nic, já muzikant.Моя́ ха́та с кра́ю, ничего́ не зна́ю.

кто: Kdo ví!Кто его́ зна́ет!

па́лец: znát koho/co jako své botyзнать кого/что как свои́ пять па́льцев

поле́зно: je dobré vědětполе́зно знать

прекра́сно: Však ty moc dobře víš...Ты ведь прекра́сно зна́ешь...

пять: znát jako své botyзнать как свои́ пять па́льцев

сверчо́к: Ševče, drž se svého kopyta., Každý si hleď svého.Всяк сверчо́к знай свой шесто́к.

со́весть: Je třeba znát hranice.На́до и со́весть знать.

соста́риться: Kdo je moc zvědavý, bude brzo starý.Мно́го бу́дешь знать, ско́ро соста́ришься.

dobře: Umí dobře rusky.Хорошо́ зна́ет ру́сский язы́к.

doslech: znát (jen) z doslechuзнать то́лько по наслы́шке, с чужи́х слов говори́ть

jistě: Nevím to jistě.То́чно не зна́ю.

kout: znát každý koutзнать ка́ждый уголо́к

náhodou: Nevíte náhodou...Вы случа́йно не зна́ете...

nuance: znát všechny nuanceзнать все нюа́нсы

obrátit se: Nevím, na koho se mám obrátit.Я не зна́ю к кому́ мне обрати́ться.

osobně: Znám ho osobně.Я его́ ли́чно зна́ю.

ovládat: ovládat svou profesiхорошо́ знать своё де́ло

počít: Nevím. co si počít.Не зна́ю, что (с)де́лать.

rozumět: rozumět svému řemesluзнать своё де́ло

sám: Sám to víš.Ты сам э́то зна́ешь.

umět: Umím docela obstojně anglicky.Я зна́ю англи́йский дово́льно сно́сно.

vědět: dát o sobě vědětдать знать о себе́

zábrana: Nemá žádné zábrany.Не зна́ет никаки́х прегра́д.

znát: znát koho osobněзнать кого в лицо́, знать кого ли́чно

zvědavý: Jsem zvědavý...Мне интере́сно..., Я хочу́ знать...

bota: znát koho jako své botyзнать кого как свои́х пять па́льцев

čert: Čert ví!Чёрт зна́ет!

dohromady: Dohromady nic neví.В о́бщем он ничего́ не зна́ет.

hovno: vědět hovnoни фи́га не знать, де́ло дрянь

malíček: mít co v malíčkuзнать что как свои́ пять па́льцев

mrskat: umět co jako když bičem mrskáзнать назу́бок что

odkud: Odkud to mám vědět?Отку́да мне знать?

pánbůh: Pánbůh ví!Бог зна́ет/весть!

přestat: Neví, kdy přestat.Он не зна́ет ме́ры.

příliš: Znám tě příliš dobře.Я сли́шком хорошо́ тебя́ зна́ю.

teplo: sedět (si) v tepleго́ря не знать, жить как у Христа́ за па́зухой

tlačenice: Vyzná se v tlačenici.Он зна́ет все ходы́ и вы́ходы.

určitý: nevědět nic určitého jistéhoне знать ничего́ определённого

vážka: být na vážkách rozmýšlet seколеба́ться, не знать, как поступи́ть

vidění: znát koho od viděníзнать кого в лицо́

бог: bůhvíБог зна́ет/ве́дает