Hlavní obsah

ještě

Vyskytuje se v

daleko: Nový rok je ještě daleko.До Но́вого го́да ещё далеко́.

malý: Je ještě malý.Он ещё ма́ленький.

nejhorší: To nejhorší nás ještě čeká.Са́мое плохо́е ещё впереди́.

protáhnout se: Čekání se může ještě protáhnout.Ожида́ние мо́жет ещё како́е-то вре́мя продли́ться.

připomenout: Však já ti to ještě připomenu!Погоди́, я тебе́ э́то припо́мню!

uvidět: Ještě se uvidíme.Мы ещё встре́тимся.

zajíc: Je to ještě zajíc.Он ещё сала́га.

nic: To ještě nic není!Э́то ещё ничего́!

scházet: To nám ještě scházelo!Э́того ещё не хвата́ло!

ukázat: Já ti ještě ukážu!Я тебе́ ещё зада́м!

ukázat se: To se ještě ukáže!Мы ещё посмо́трим!

zle: Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř.Никогда́ не быва́ет так пло́хо, что́бы не могло́ быть ещё ху́же.

хвата́ть: To by tak ještě scházelo!Э́того ещё не хвата́ло!

ве́чер: ještě není konecещё не ве́чер

ви́лы: To je (ještě) ve hvězdách.Э́то ещё ви́лами на воде́ пи́сано.

молоко́: Teče mu (ještě) mléko po bradě. Молоко́ у него́ на губа́х не обсо́хло.

перевести́сь: Gentlemani ještě nevymřeli.Не перевели́сь ещё ры́цари.

ребёнок: Je jako dítě., Je ještě nezkažený.Он как ма́ленький ребёнок.

се́мечко: To ještě není nic ve srovnání s tím, co mě ještě čeká.Э́то всё се́мечки по сравне́нию с тем, что меня́ ждёт.

ještě: To nám ještě chybělo!То́лько э́того нам не хвата́ло!