Hlavní obsah

pokud

Vyskytuje se v

potud: pokud - potud, dokud - potudtak dlouho пока́

jít: pokud jde o koho/coчто каса́ется кого/чего, в отноше́нии кого/чего

komplikace: Pokud nenastanou žádné komplikace...Е́сли не бу́дет никаки́х осложне́ний...

paměť: pokud naše paměť saháнаско́лько мы по́мним

týkat se: Pokud se týká...Что каса́ется ...

sahat: Pokud moje paměť sahá.Наско́лько я по́мню.

о́чередь: co se mě týče, pokud jde o měв свою́ о́чередь

наско́лько: Pokud je známo...Наско́лько поня́тно...

то: Pokud je pozdě, tak nechoď.Е́сли по́здно, то не ходи́.

изве́стно: Pokud vím...Наско́лько мне изве́стно...