Hlavní obsah

rozumět

Nedokonavé sloveso

  1. (chápat smysl ap.) čemu понима́ть, что постига́тьDobře mu rozumím.Я его́ хорошо́ понима́ю.rozumět italskyпонима́ть по-италья́нскиnerozumět ani slovoне понима́ть ни сло́ва
  2. (mít pochopení) понима́тьrozumět si beze slovпонима́ть друг дру́га без слов
  3. (dobře znát) знать что, разбира́ться в чемrozumět svému řemesluзнать своё де́ло

Vyskytuje se v

prosím: Prosím? Špatně jsem rozuměl. do telefonuИзвини́те, я не расслы́шал.

slovo: Nerozumím ani slovo.Я не понима́ю ни сло́ва.

koza: rozumět čemu jako koza petrželiразбира́ться в чём как свинья́ в апельси́нах

petržel: rozumět čemu jako koza petrželiразбира́ться в чём как свинья́ в апельси́нах

знать: знать своё де́лоrozumět své práci

подразумева́ться: Под э́тим подразумева́ется...Tím se rozumí/myslí...

поня́тный: Поня́тное де́ло.Jasná věc., To se rozumí.

поня́ть: (Вас) по́нял.Rozumím.

смы́слить: Ни уха́ ни ры́ла не смы́слит.Rozumí tomu jako koza petrželi.