Hlavní obsah

umět

Nedokonavé sloveso

  • уме́ть, знать чтоUmím docela obstojně anglicky.Я зна́ю англи́йский дово́льно сно́сно.Ty neumíš plavat?Ты не уме́ешь пла́вать?

Vyskytuje se v

arabsky: Umíte arabsky?Говори́те по-ара́бски?

česky: Umíš česky?Ты говори́шь по-че́шски?

dobře: Umí dobře rusky.Хорошо́ зна́ет ру́сский язы́к.

francouzsky: Umíte francouzsky?Вы говори́те по-францу́зски?

představit si: Nikdo si to neumí představit.Никто́ не мо́жет себе́ э́то предста́вить.

řídit: Umíš řídit?Ты уме́ешь води́ть маши́ну?

mrskat: umět co jako když bičem mrskáзнать назу́бок что

umět: Umím docela obstojně anglicky.Я зна́ю англи́йский дово́льно сно́сно.