Hlavní obsah

česky

Vyskytuje se v

český: miner. český granátпиро́п, че́шский грана́т

český: český křišťálче́шский хруста́ль

granát: český granátче́шский грана́т

senát: Senát Parlamentu České republikyСена́т Парла́мента Че́шской Респу́блики

ústava: Ústava České republikyКонститу́ция Че́шской Респу́блики

český: mluvit s českým přízvukemговори́ть с че́шским акце́нтом