Hlavní obsah

volební

Vyskytuje se v

komise: избира́тельная коми́ссия, избирко́мvolební komise

lístek: бюллете́нь для голосова́нияhlasovací/volební lístek

místnost: избира́тельный уча́стокvolební místnost

obvod: избира́тельный уча́стокvolební obvod

obvodní: райо́нная избира́тельная коми́ссияobvodní volební komise

okrsek: избира́тельный уча́стокvolební okrsek

poměrný: пропорциона́льная избира́тельная систе́маpoměrný volební systém

právo: избира́тельное пра́воvolební právo

program: избира́тельная програ́ммаvolební program

systém: избира́тельная систе́маvolební systém

většinový: мажорита́рная избира́тельная систе́маvětšinový volební systém

účast: уча́стие в вы́борахvolební účast

urna: избира́тельная у́рнаvolební urna

избира́тельный: избира́тельный уча́стокvolební obvod

пра́во: избира́тельное/трудово́е/семе́йное пра́воvolební/pracovní/rodinné právo

пропорциона́льный: пропорциона́льная избира́тельная систе́маpoměrný volební systém

го́лос: избира́тельный го́лосvolební hlas

volební: положе́ние о вы́борахvolební řád