Hlavní obsah

откры́тый

Přídavné jméno-ая, -ое; -ы́т

  1. откры́тый вопро́с otevřená/nevyřešená otázka
  2. откры́тая ра́на otevřená rána
  3. откры́тое письмо́ otevřený dopis dopis opublikovaný v tisku
  4. на откры́том во́здухе pod širým nebem, venku
  5. день откры́тых двере́й den otevřených dveří
  6. с откры́тыми глаза́ми s otevřenýma očima, soustředěně

Vyskytuje se v

дверь: при откры́тых дверя́хotevřeně, veřejně

дверь: день откры́тых двере́йden otevřených dveří

мо́ре: откры́тое мо́реotevřené moře

откры́ть: Откры́то!Je otevřeno!

во́здух: на откры́том во́здухеvenku

дверь: откры́ть/закры́ть дверьotevřít/zavřít dveře

оста́вить: оста́вить вопро́с откры́тымnechat otázku otevřenou

откры́ть: откры́ть чемода́нotevřít kufr

откры́ть: откры́ть окно́otevřít okno

откры́ть: откры́ть сезо́нzahájit sezónu

откры́ть: откры́ть ротotevřít ústa

откры́ть: откры́ть счётotevřít (si) účet

счёт: откры́ть/закры́ть счётzaložit/zrušit účet

счёт: откры́ть счётotevřít skóre

светофо́р: светофо́р откры́т/закры́тna semaforu je zelená/červená

откры́тый: откры́тый вопро́сotevřená/nevyřešená otázka

откры́тый: откры́тая ра́наotevřená rána

откры́тый: откры́тое письмо́otevřený dopis dopis opublikovaný v tisku

откры́тый: на откры́том во́здухеpod širým nebem, venku

откры́тый: день откры́тых двере́йden otevřených dveří

откры́тый: с откры́тыми глаза́миs otevřenýma očima, soustředěně

откры́тый: под откры́тым не́бомpod širým nebem, venku