Hlavní obsah

propustit

Dokonavé sloveso

  1. (ze zaměstnání ap.) уво́лить, снять с рабо́ты, отчи́слитьpropustit koho na hodinuнеме́дленно уво́лить когоpropustit na vlastní žádostуво́лить по со́бственному жела́нию
  2. (pustit na svobodu) освободи́ть, вы́пустить когоpropustit zajatceотпусти́ть пле́нникаpropustit na kauciосвободи́ть под зало́г
  3. (dovolit odejít) отпусти́ть, уво́лить(ze stavu ap.) вы́писать кого/чтоpropustit z nemocniceвы́писать из больни́цы
  4. (nechat proniknout) пропусти́ть кого/чтоpropustit vodu o látce ap.проте́чьpropustit přes hraniciпропусти́ть че́рез грани́цу

Vyskytuje se v

svoboda: отпусти́ть на свобо́дуpropustit na svobodu

vazba: освободи́ть из-под стра́жиpropustit koho z vazby

kauce: отпусти́ть под зало́г когоpropustit na kauci koho

nemocnice: вы́писать из больни́цы когоpropustit koho z nemocnice

zaměstnání: снять с рабо́тыpropustit ze zaměstnání

больни́ца: вы́писаться из больни́цыbýt propuštěn z nemocnice

профнеприго́дность: уво́лить за профнеприго́дностьpropustit z důvodu profesní nezpůsobilosti

зало́г: отпусти́ть под зало́гpropustit na kauci

сокраще́ние: уво́лен по сокраще́нию шта́товpropuštěn z důvodu snižování stavu zaměstnanců

propustit: неме́дленно уво́лить когоpropustit koho na hodinu