Hlavní obsah

veřejný

Vyskytuje se v

dražba: публи́чные торги́veřejná dražba

dům: публи́чный домveřejný dům

líčení: публи́чное/закры́тое разбира́тельствоveřejné/neveřejné líčení

mínění: обще́ственное мне́ниеveřejné mínění

pořádek: обще́ственный поря́докveřejný pořádek

prostranství: обще́ственная пло́щадьveřejné prostranství

soutěž: публи́чный те́ндерveřejná (nabídková) soutěž

správa: обще́ственное управле́ние, публи́чная администра́цияveřejná správa

tlak: давле́ние обще́ственного мне́нияtlak veřejného mínění

útok: сопротивле́ние представи́телю вла́стиútok na veřejného činitele

výzkum: монито́ринг обще́ственного мне́нияvýzkum veřejného mínění

záchod: обще́ственные туале́тыveřejné záchody

činitel: обще́ственное лицо́veřejný činitel

debata: откры́тая диску́ссияveřejná debata

finance: публи́чные/госуда́рственные фина́нсыveřejné/státní finance

knihovna: центра́льная/публи́чная библиоте́каústřední/veřejná knihovna

obhájce: публи́чный защи́тникveřejný obhájce

projev: публи́чное выступле́ниеveřejný projev

rušení: наруше́ние ночно́го поко́я/обще́ственного поря́дкаrušení nočního klidu/veřejného pořádku

sektor: обще́ственный/ча́стный се́кторveřejný/soukromý sektor

stravování: обще́ственное пита́ниеveřejné stravování

volba: та́йное/откры́тое голосова́ниеtajná/veřejná volba

vystoupení: публи́чное выступле́ниеveřejné vystoupení

zájem: защища́ть обще́ственные интере́сыhájit veřejné zájmy

zasedání: закры́тое заседа́ниеneveřejné zasedání

žalobce: гла́вный/госуда́рственный/обще́ственный обвини́тельhlavní/státní/veřejný žalobce

tajemství: секре́т полишине́ляveřejné tajemství

дом: публи́чный домveřejný dům, nevěstinec

коммуна́льный: коммуна́льные услу́гиveřejné služby, občanská vybavenost

обще́ственный: обще́ственный обвини́тельveřejný žalobce, prokurátor

разбира́тельство: публи́чное разбира́тельствоveřejné líčení

слу́шание: обще́ственное слу́шаниеveřejné slyšení

де́ятель: обще́ственный де́ятельveřejný činitel

закры́тый: закры́тое заседа́ниеneveřejné zasedání

пита́ние: обще́ственное пита́ниеveřejné stravování

публи́чный: публи́чное выступле́ниеveřejné vystoupení

veřejný: публи́чная и́споведьveřejná zpověď