Hlavní obsah

pořádek

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (náležité uspořádání, stav) поря́докVšechno je v pořádku.Всё в поря́дке.dát záležitost do pořádkuула́дить де́лоv naprostém pořádkuв ажу́ре, в по́лном поря́дке
  2. (klidný průběh, klid) поря́докveřejný pořádekобще́ственный поря́док
  3. (pořadí, posloupnost) поря́док, о́чередь, очерёдностьabecední pořádekалфави́тный поря́докzasedací pořádekпоря́док расса́живания

Vyskytuje se v

slovo: поря́док словpořádek slov

být: Ва́ши докуме́нты в поря́дке.Vaše doklady jsou v pořádku.

rušení: наруше́ние ночно́го поко́я/обще́ственного поря́дкаrušení nočního klidu/veřejného pořádku

udělat: навести́ поря́докudělat pořádek zavést řád

vzorný: образцо́вый поря́докvzorný pořádek

zasedací: расса́дка госте́й за столо́мzasedací pořádek hostů u stolu

zavedený: наведённый поря́докzavedený pořádek

zavést: ввести́ но́вые поря́дкиzavést nové pořádky

zjednat: навести́ поря́докzjednat pořádek

denní: Э́то случа́ется сплошь да ря́дом.Je to na denním pořádku.

блюсти́тель: блюсти́тель поря́дкаstrážce pořádku

нерв: у кого с не́рвами не в поря́дкеkdo nemá nervy v pořádku

нога́: поста́вить/подня́ть на́ ноги когоpostavit koho/co na nohy, dát koho/co do pořádku

о́чередь: по о́чередиpo pořádku, jeden za druhým, jeden po druhém

навести́: навести́ поря́докzjednat pořádek

поря́док: навести́ поря́док гдеudělat pořádek kde, uklidit kde

pořádek: обще́ственный поря́докveřejný pořádek