Hlavní obsah

rejstřík

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (abecední seznam) указа́тель, рее́стр, и́ндекс кого/чегоabecední/jmenný/věcný rejstříkалфави́тный/именно́й/предме́тный указа́тель
  2. (úřední soupis) рее́стрvýpis z trestního rejstříkuспра́вка о суди́мостиekon. výpis z obchodního rejstříkuвы́писка из торго́вого рее́стра
  3. (tóny stejného zabarvení) реги́стр
  4. (zařízení u varhan ap.) реги́стр

Vyskytuje se v

podnikový: práv. podnikový rejstříkрее́стр компа́ний

trestní: trestní rejstříkрее́стр суди́мости

věcný: věcný rejstříkпредме́тный указа́тель

záznam: záznam v rejstříku trestůсуди́мость

živnostenský: živnostenský rejstříkпредпринима́тельский рее́стр

abecední: abecední rejstříkалфави́тный указа́тель

firemní: firemní rejstříkфи́рменный рее́стр

jmenný: jmenný rejstříkименно́й указа́тель

výpis: práv. výpis z trestního rejstříkuспра́вка о суди́мости

výpis: výpis z obchodního rejstříkuсвиде́тельство о регистра́ции

zanést: zanést do registru/rejstříkuвнести́ в рее́стр

вы́писка: вы́писка из ЕГРЮЛvýpis z obchodního rejstříku

рее́стр: торго́вый рее́стрobchodní rejstřík

алфави́тный: алфави́тный указа́тельabecední rejstřík

комме́рческий: комме́рческий реги́стрobchodní rejstřík

содержа́тельный: содержа́тельная страни́цаrejstřík, index