Hlavní obsah

коллекти́вный

Vyskytuje se v

догово́р: pracovní/kolektivní smlouvaтрудово́й/коллекти́вный догово́р

celozávodní: celozávodní dovolenáколлекти́вный о́тпуск

sport: kolektivní/individuální sportколлекти́вный/индивидуа́льный спорт

odpovědnost: kolektivní odpovědnostкруговая пору́ка, коллекти́вная отве́тственность

smlouva: pracovní/kolektivní smlouvaтрудово́й/коллекти́вный догово́р

týmový: týmový duchколлекти́вный дух

коллекти́вный: kolektivní smlouvaколлекти́вный догово́р