Hlavní obsah

dohodnutý

Vyskytuje se v

cena: dohodnout se na ceněдоговори́ться о цене́

dohodnout se: dohodnout se na ceněсогласи́ться о цене́

dohodnout se: Strany se dohodly na níže uvedených ustanoveních.Сто́роны усло́вились о нижесле́дующих установле́ниях.

рука́: уда́рить кого по рука́мplácnout si, dohodnout se s kým

рука́: По рука́м!Platí!, Dohodnuto!

согла́сие: прийти́ к согла́сиюdohodnout se, dospět k dohodě

соглаше́ние: прийти́ к соглаше́ниюdospět k dohodě, dohodnout se

пи́во: С тобо́й пи́ва не сва́ришь.S tebou se člověk nedohodne.