Hlavní obsah

dohodnutý

Vyskytuje se v

cena: dohodnout se na ceněдоговори́ться о цене́

dohodnout se: dohodnout se na ceněсогласи́ться о цене́

рука́: plácnout si, dohodnout se s kýmуда́рить кого по рука́м

согла́сие: dohodnout se, dospět k dohoděприйти́ к согла́сию

соглаше́ние: dospět k dohodě, dohodnout seприйти́ к соглаше́нию

пи́во: S tebou se člověk nedohodne.С тобо́й пи́ва не сва́ришь.