Hlavní obsah

дитя́

Podstatné jméno, rod středníдитя́ти; де́ти, дете́й

  1. dítě, děťátko, dítko
  2. přen.чего dítě ulice ap.дитя́ приро́дыdítě přírody člověk nedotčený městem

Vyskytuje se v

да́же: Všichni utichli, dokonce i děti.Все прити́хли, да́же де́ти.

о: starat se o dětiзабо́титься о де́тях

по: Bylo mu smutno po dětech.Скуча́л по де́тям.

пусти́ть: pustit děti do divadlaпусти́ть дете́й в теа́тр

сиде́нье: bezpečný dětský sedákбезопа́сное сиде́ние для дете́й

ста́рше: pro děti od 6 letдля дете́й ста́рше 6 лет

přídavek: přídavky na dětiпосо́бие на дете́й

příspěvek: příspěvek na dětiпосо́бие на дете́й

přístupný: Film není přístupný mládeži do 18 let.Де́ти до 18 лет на фильм не допуска́ются.

škola: zvláštní školaшко́ла для дете́й с заде́ржкой психи́ческого разви́тия

úmrtnost: kojenecká úmrtnostсме́ртность грудны́х дете́й

časopis: dětský časopisжурна́л для дете́й, де́тский журна́л

dítě: Mají dvě děti.У них дво́е дете́й.

dozor: nechat děti bez dozoruоста́вить дете́й без присмо́тра

hlídání: hlídání dětíприсмо́тр за детьми́

hlídat: hlídat dětiнаблюда́ть за детьми́

odvézt: odvézt děti do školkyотвезти́ дете́й в са́дик

postarat se: postarat se o dětiпозабо́титься о де́тях

týrání: sociol.,práv. týrání dětíнаси́лие над детьми́, жесто́кое обраще́ние с детьми́

únos: únos nevěsty/dětíпохище́ние неве́сты/дете́й

ustrašený: ustrašené dítěзапу́ганное дитя́

zanechat: zanechat děti bez dozoruоста́вить дете́й без присмо́тра

rodina: mít rodinuиме́ть дете́й

závazek: Svobodný, bez závazků... inzerátХолосто́й, без дете́й...

дитя́: dítě přírody člověk nedotčený městemдитя́ приро́ды