Hlavní obsah

věkový

Přídavné jméno

  • возрастно́йvěková hraniceвозрастно́й преде́лvěkové kategorieвозрастны́е катего́рии

Odvozená slova

věk

Vyskytuje se v

hranice: преде́льный во́зрастvěková hranice

kategorie: во́зрастная гру́ппаvěková kategorie

průměr: сре́дний во́зрастvěkový průměr

во́зраст: сре́дний во́зрастprůměrný věk, věkový průměr

возрастно́й: возрастно́й преде́лvěková hranice

věkový: возрастно́й преде́лvěková hranice