Hlavní obsah

положи́тельный

Přídavné jméno-ая, -ое; -лен, -льна

  1. положи́тельная сте́пень ling.první stupeň, pozitiv u přídavných jmen

Vyskytuje se v

положи́тельно: Он положи́тельно не зна́ет,...Vůbec neví,...

ре́зус-фа́ктор: отрица́тельный/положи́тельный ре́зус-фа́кторRh-faktor negativní/pozitivní

číslo: положи́тельное/отрица́тельное число́kladné/záporné číslo

diskriminace: положи́тельная дискримина́цияpozitivní diskriminace

elektroda: отрица́тельный/положи́тельный электро́дzáporná/kladná elektroda

kladný: положи́тельное число́mat. kladné číslo

náboj: положи́тельный/отрица́тельный заря́дkladný/záporný náboj

stupeň: положи́тельная/сравни́тельная/превосхо́дная сте́пеньprvní/druhý/třetí stupeň

znaménko: положи́тельный знакkladné znaménko

kladně: отве́тить положи́тельноodpovědět kladně

odpověď: положи́тельный отве́тkladná odpověď

postava: положи́тельный/отрица́тельный персона́жkladná/záporná postava

postoj: положи́тельное отноше́ниеkladný postoj

stránka: положи́тельная/отрица́тельная сторона́ чегоkladná/záporná stránka čeho

zaujmout: положи́тельно отнести́сь к чемуzaujmout kladný postoj k čemu

rub: Всё име́ет свои́ положи́тельные и отрица́тельные сто́роны.Vše má svůj rub a líc.

положи́тельный: положи́тельный отве́тkladná odpověď