Hlavní obsah

kost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (v těle) костьPromrzl až na kost.Моро́з проши́б его́ до косте́й.anat. klíční kostключи́цаanat. hrudní kostгруди́наanat. lícní kostскула́anat. stehenní/loketní kostбе́дренная/локтева́я кость
  2. kosti expr.(tělo) ко́сти
  3. expr.(pěkná dívka) тёлочка, цы́почка

Vyskytuje se v

bércový: берцо́вая костьbércová kost

dobrák: су́щий добря́к, до́брая душа́dobrák od kosti

holenní: большеберцо́вая костьanat. holenní kost

hrudní: груди́наhrudní kost

klíční: ключи́цаanat. klíční kost

klínový: клинови́дная костьanat. kost klínová

krček: ше́йка бедра́anat. krček kosti stehenní

křížový: крестцо́вая кость, кресте́цkost křížová

lýtkový: малоберцо́вая костьlýtková kost

pánevní: та́зовая костьpánevní kost

sedací: седа́лищная костьanat. sedací kost

sépiový: ра́ковина карака́тицыsépiová kost

skalní: камени́стая костьanat. kost skalní

spánkový: висо́чная костьspánková kost

stydký: лобко́вая костьstydká kost

vřetenní: лучева́я костьanat. kost vřetenní

měknutí: размягче́ние косте́й/мо́згаmed. měknutí kostí/mozku

morkový: мозгова́я костьmorková kost

nártní: плюснева́я костьanat. nártní kost

naštípnout: У него́ тре́снула пя́точная кость.Naštípl si patní kost.

slonový: цвет слоно́вой ко́стиbarva slonové kosti

vysedlý: вы́пуклые ску́лыvysedlé lícní kosti

vystouplý: скула́стыйs vystouplými lícními kostmi

vývar: отва́р с косте́йvývar z kostí

morek: до мо́зга косте́йdo morku kostí

od, ode: су́щий добря́кdobrák od kosti

promoknout: промо́кнуть до косте́йpromoknout na kost

zmrzlý: замёрзший до косте́йzmrzlý na kost

zmrznout: промёрзнуть до косте́йzmrznout na kost

кость: промо́кнуть до косте́йpromoknout (až) na kost

ло́бный: ло́бная костьkost čelní

промо́кнуть: промо́кнуть до косте́йpromoknout na kost

скула́: широ́кие/вы́пуклые ску́лыširoké/vysedlé lícní kosti

kost: ключи́цаanat. klíční kost