Hlavní obsah

Vyskytuje se v

běda: až bědaпро́сто беда́

hanba: až hanbavelmi пря́мо сты́дно

na: až navyjádření výjimky кро́ме чего, за исключе́нием чего

po: (až) povyjádření meze по что, до кого/что

odshora: odshora (až) dolůсве́рху до́низу

dojít: Počkej, až na tebe dojde.Подожди́, когда́ подойдёт твоя́ о́чередь.

hrůza: Mám práce až hrůza.У́жас ско́лько у меня́ рабо́ты.

kost: Promrzl až na kost.Моро́з проши́б его́ до косте́й.

místo: Místo v sedm přišel až v osm.Вме́сто семи́ пришёл то́лько в во́семь.

podat si: Pěkně si ho podám, až přijde.Я вот его́ проберу́, когда́ придёт.

polojasno: jasno až polojasnoя́сно, переме́нная о́блачность

poslední: až na posledním místěто́лько на после́днем ме́сте

rozvážka: rozvážka obědů až domůдоста́вка обе́дов на́ дом

smrt: až do smrtiдо са́мой сме́рти

tajit se: až se tají dechаж дух захва́тывает

usedat: až srdce usedáпря́мо се́рдце замира́ет

zadlužený: (být) zadlužený až po ušiпо́ уши в долга́х кто

zčervenat: zčervenat až po ušiпокрасне́ть до уше́й

: hnát se, až se za patami prášíмча́ться так что пя́тки сверка́ют

hořkost: vypít kalich hořkosti až do dnaвы́пить го́рькую ча́шу до дна́

hrob: láska až za hrobлюбо́вь до гро́ба

potud: odtud až potudот сих до сих

prášit se: Až se mu za patami práší.То́лько и пя́тки сверка́ют.

přecházet: až oči přecházejíпрям глаза́м больно́

smát se: smát se až se za břicho popadatсмея́ться до упа́ду

starost: mít starostí až nad hlavuзабо́т по́лон рот у кого

ucho: být zamilován až po ušiвлюби́ться по́ уши

uschnout: Až naprší a uschne!hovor. Когда́ рак сви́стнет!, По́сле до́ждика в четве́рг!

věrnost: věrnost až za hrobве́рность до гро́ба

vidět: vidět komu až do žaludkuви́деть наскво́зь кого

začervenat se: začervenat se až po ušiпокрасне́ть до уше́й

zamilovaný: Je do ní zamilovaný až po uši.Он влюблён в неё по́ уши.