Hlavní obsah

kost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (v těle) костьPromrzl až na kost.Моро́з проши́б его́ до косте́й.anat. klíční kostключи́цаanat. hrudní kostгруди́наanat. lícní kostскула́anat. stehenní/loketní kostбе́дренная/локтева́я кость
  2. kosti expr.(tělo) ко́сти
  3. expr.(pěkná dívka) тёлочка, цы́почка

Vyskytuje se v

bércový: bércová kostберцо́вая кость

čichový: anat. kost čichováрешётчатая кость

dobrák: dobrák od kostiсу́щий добря́к, до́брая душа́

holenní: anat. holenní kostбольшеберцо́вая кость

hrudní: hrudní kostгруди́на

klíční: anat. klíční kostключи́ца

klínový: anat. kost klínováклинови́дная кость

krček: anat. krček kosti stehenníше́йка бедра́

křížový: kost křížováкрестцо́вая кость, кресте́ц

lýtkový: lýtková kostмалоберцо́вая кость

pánevní: pánevní kostта́зовая кость

sépiový: sépiová kostра́ковина карака́тицы

skalní: anat. kost skalníкамени́стая кость

spánkový: spánková kostвисо́чная кость

stydký: stydká kostлобко́вая кость

vřetenní: anat. kost vřetenníлучева́я кость

měknutí: med. měknutí kostí/mozkuразмягче́ние косте́й/мо́зга

morkový: morková kostмозгова́я кость

nártní: anat. nártní kostплюснева́я кость

naštípnout: Naštípl si patní kost.У него́ тре́снула пя́точная кость.

slonový: barva slonové kostiцвет слоно́вой ко́сти

vysedlý: vysedlé lícní kostiвы́пуклые ску́лы

vystouplý: s vystouplými lícními kostmiскула́стый

vývar: vývar z kostíотва́р с косте́й

morek: do morku kostíдо мо́зга косте́й

od, ode: dobrák od kostiсу́щий добря́к

promoknout: promoknout na kostпромо́кнуть до косте́й

zmrzlý: zmrzlý na kostзамёрзший до косте́й

zmrznout: zmrznout na kostпромёрзнуть до косте́й

кость: промо́кнуть до косте́йpromoknout (až) na kost

лобко́вый: лобко́вая костьstydká kost

ло́бный: ло́бная костьkost čelní

промо́кнуть: промо́кнуть до косте́йpromoknout na kost

скула́: широ́кие/вы́пуклые ску́лыširoké/vysedlé lícní kosti

кость: до мо́зга косте́йdo morku kosti