Hlavní obsah

Vyskytuje se v

běda: až bědaпро́сто беда́

hanba: až hanbavelmi пря́мо сты́дно

na: až navyjádření výjimky кро́ме чего, за исключе́нием чего

po: (až) povyjádření meze по что, до кого/что

odshora: odshora (až) dolůсве́рху до́низу

dojít: Počkej, až na tebe dojde.Подожди́, когда́ подойдёт твоя́ о́чередь.

hrůza: Mám práce až hrůza.У́жас ско́лько у меня́ рабо́ты.

kost: Promrzl až na kost.Моро́з проши́б его́ до косте́й.

místo: Místo v sedm přišel až v osm.Вме́сто семи́ пришёл то́лько в во́семь.

podat si: Pěkně si ho podám, až přijde.Я вот его́ проберу́, когда́ придёт.

polojasno: jasno až polojasnoя́сно, переме́нная о́блачность

poslední: až na posledním místěто́лько на после́днем ме́сте

rozvážka: rozvážka obědů až domůдоста́вка обе́дов на́ дом

smrt: až do smrtiдо са́мой сме́рти

tajit se: až se tají dechаж дух захва́тывает

usedat: až srdce usedáпря́мо се́рдце замира́ет

zadlužený: (být) zadlužený až po ušiпо́ уши в долга́х кто

zčervenat: zčervenat až po ušiпокрасне́ть до уше́й

: hnát se, až se za patami prášíмча́ться так что пя́тки сверка́ют

hořkost: vypít kalich hořkosti až do dnaвы́пить го́рькую ча́шу до дна́

hrob: láska až za hrobлюбо́вь до гро́ба

potud: odtud až potudот сих до сих

prášit se: Až se mu za patami práší.То́лько и пя́тки сверка́ют.

přecházet: až oči přecházejíпрям глаза́м больно́

smát se: smát se až se za břicho popadatсмея́ться до упа́ду

starost: mít starostí až nad hlavuзабо́т по́лон рот у кого

ucho: být zamilován až po ušiвлюби́ться по́ уши

uschnout: Až naprší a uschne!hovor. Когда́ рак сви́стнет!, По́сле до́ждика в четве́рг!

věrnost: věrnost až za hrobве́рность до гро́ба

vidět: vidět komu až do žaludkuви́деть наскво́зь кого

začervenat se: začervenat se až po ušiпокрасне́ть до уше́й

zamilovaný: Je do ní zamilovaný až po uši.Он влюблён в неё по́ уши.

кость: promoknout (až) na kostпромо́кнуть до косте́й

лета́: S léty dostane rozum., Až dospěje, zmoudří.С лета́ми поумне́ет.

ли́шний: říct až moc, říct něco nepatřičnéhoсказа́ть ли́шнее

наскво́зь: mít prokouknutého koho, vidět komu až do žaludkuви́деть наскво́зь кого

пла́кать: (až) k pláči, do pláčeхоть плачь

проглоти́ть: Budeš se olizovat až za ušima.Язы́к прогло́тишь.

сви́стнуть: Až naprší a uschne., Na svatýho Dyndy.Когда́ рак сви́стнет.

смерте́льный: nenávist až za hrobсмерте́льная не́нависть

ве́чером: Přijdu až večer.Приду́ то́лько ве́чером.

вплоть: až do ránaвплоть до утра́

гроб: věrnost až za hrobве́рность до гро́ба

долг: až po uši v dluzích, zadlužit se až po ušiпо́ уши в долга́х

зава́л: práce až nad hlavuс дела́ми зава́л

ко́лики: Smál, až ho břicho bolelo.Смея́лся до ко́лик.

любо́вь: láska až za hrobлюбо́вь до гро́ба

не́бо: vychválit (až) do nebe koho/coдо небе́с вознести́ кого/что

пята́: (až) na/po paty o dlouhém oblečení ap.до пят

ра́доваться: až srdce plesáпря́мо душа́ ра́дуется

рак: až naprší a uschneкогда́ рак сви́стнет

ре́дкий: až na vzácné výjimkyза ре́дким исключе́нием

седьмо́й: až do úpaduдо седьмо́го по́та

сосна́: až naprší a uschneкогда́ на сосне́ гру́ши бу́дут

четве́рг: Až naprší a uschne., Na svatého Dyndy.По́сле до́ждичка в четве́рг.