Hlavní obsah

občanský

Přídavné jméno

  1. (týkající se občanů) гражда́нскийObčanský zákoníkГражда́нский ко́дексobčanská válkaгражда́нская война́občanský průkazудостовере́ние ли́чности, па́спорт
  2. (nevojenský, civilní) гражда́нский, циви́льный, шта́тский

Vyskytuje se v

nauka: обществове́дениеobčanská nauka

povinnost: гражда́нский долгobčanská povinnost

právo: гражда́нское/семе́йное/уголо́вное пра́воpráv. občanské/rodinné/trestní právo

průkaz: па́спортobčanský průkaz

sdružení: гражда́нское объедине́ниеobčanské sdružení

společnost: гражда́нское о́бществоobčanská společnost

spor: гражда́нское де́лоpráv. občanský spor

výchova: обществове́дениеobčanská výchova

zákoník: гражда́нский/торго́вый/уголо́вный ко́дексobčanský/obchodní/trestní zákoník

iniciativa: гражда́нская инициати́ваobčanská iniciativa

kodifikace: кодифика́ция гражда́нского пра́ваkodifikace občanského práva

neplatný: недействи́тельный па́спортneplatný občanský průkaz

гражда́нский: гражда́нское о́бществоobčanská společnost

гражда́нство: права́ гражда́нстваobčanská práva

коммуна́льный: коммуна́льные услу́гиveřejné služby, občanská vybavenost

неподчине́ние: гражда́нское неподчине́ниеobčanská neposlušnost

пра́во: уголо́вное/конституцио́нное/гражда́нское пра́воtrestní/ústavní/občanské právo

удостовере́ние: удостовере́ние ли́чностиprůkaz totožnosti, občanský průkaz

брак: церко́вный/гражда́нский бракcírkevní/občanský sňatek

долг: гражда́нский долгobčanská povinnost

загс: зарегистри́роваться в за́гсеuzavřít občanský sňatek

объедине́ние: гражда́нское объедине́ниеobčanské sdružení

občanský: Гражда́нский ко́дексObčanský zákoník