Hlavní obsah

začít

Vyskytuje se v

bolet: У меня́ заболе́ла голова́.Začala mne bolet hlava.

od, ode: нача́ть с Ада́маzačít od Adama

píka: нача́ть с азо́вzačít od píky

vysoký: Са́мое вре́мя нача́ть!Je nejvyšší čas začít!

взять: взять нача́лоzačít, vzniknout

вступи́ть: вступи́ть на престо́лnastoupit na trůn, začít panovat

зали́ться: зали́ться соловьёмzačít mluvit jako kniha

нача́ло: дать нача́ло чемуzačít, zahájit co

нача́ть: нача́ть с нуля́/азо́вzačít od nuly/píky

подня́ть: подня́ть ору́жие(po)zvednout zbraň, začít bojovat

возбуди́ть: возбуди́ть де́ло против когоzačít (soudní) řízení s kým

поверну́ться: Де́ло поверну́лось совсе́м ина́че.Věc se začala vyvíjet zcela jinak.

пойти́: Пошёл дождь.Začalo pršet.

положи́ть: положи́ть нача́ло чемуzahájit, za(po)čít co, položit základy čeho

приня́ться: приня́ться за рабо́туpustit se do práce, začít pracovat

с: Начнём с вас.Začneme od vás.

сади́ться: Я сади́лась на дие́ту.Začala jsem držet dietu.

старт: взять стартzačít co

ты: перейти́ на тыzačít si tykat

во́жжи: Ему́ вожжа́ под хвост попа́ла.Začal jančit/blbnout.

поле́зть: поле́зть не в своё де́лоzačít se plést do cizích věcí

začít: nastat нача́ться, наста́ть, o bouřce ap. подня́тьсяzačít (se)