Hlavní obsah

pře

Vyskytuje se v

při: Je při těle.Он по́лный.

příležitost: při příležitosti výročíпо слу́чаю годовщи́ны

asistovat: med. asistovat při poroduпринима́ть ро́ды

autonehoda: Zahynul při autonehodě.Он поги́б в ДТП.

chytit: chycen při činuпойма́н с поли́чным

jídlo: Při jídle se nemluví.Во вре́мя еды́ не разгова́ривать.

plavat: plavat při zkoušceпла́вать на экза́мене

přistihnout: přistihnout při činuпойма́ть с поли́чным

seknout se: seknout se při výpočtuпромахну́ться в расчётах

snížený: dopr. při snížené viditelnostiв усло́виях ограни́ченной ви́димости

spoluúčast: práv. spoluúčast při trestném činuсоуча́стие в преступле́нии

stát: stát při komока́зывать подде́ржку кому

smysl: být při smyslechбыть в здра́вом уме́

води́ться: Bývá při penězích.У него́ во́дятся де́ньги.

рука́: při ruce, po ruceпод руко́й

свеча́: při svíčkách večeře ap.при свеча́х

вы́играть: vyhrát soudní přiвы́играть де́ло в суде́

постпре́дство: stálé zastoupení při OSNпостпре́дство при ООН

пострада́ть: Při nehodě bylo zraněno...В ДТП пострада́ли...

при: být při penězíchбыть при деньга́х

глаз: oči se rozzářily (při pohledu) na co, moci na čem oči nechatглаза́ разгоре́лись на что

сгора́ть: být pohlcen prací, vyčerpávat se při práciсгора́ть на рабо́те