Hlavní obsah

до

Předložka

  1. (až) po koho/co v seznamu ap.
  2. do koho/čeho, k(e) komu/čemu
  3. vyjádření míry něčeho(až) do koho/čeho dna ap.промо́кнуть до косте́йpromoknout na kůži
  4. před kým/čím časověдо войны́před válkou

Vyskytuje se v

вплоть: až do čeho vesnice, večera ap., až k komu/čemuвплоть до

впредь: (až) do dobyвпредь до чего

далёкий: mít do koho/čeho daleko, do koho/čeho komu/čemu hodně chybíдалеко́ до кого/чего кому/чему

далеко́: mít do koho/čeho daleko, do koho/čeho komu/čemu hodně chybíдалеко́ до кого-чего кому-чему

доска́: od A do Z, od začátku do konceот доски́ до доски́

еди́ный: všichni bez výjimky, všichni do jednohoвсе до еди́ного

есть: přecpávat seесть до отва́ла

запята́я: do puntíku/mrtě naučit se ap.до после́дней запято́й

кра́йность: do extrému, extrémněдо кра́йности

ла́мпочка: co je komu fuk/volné/jednoчто кому до ла́мпочки

наоборо́т: přesně naopakс то́чностью до наоборо́т

оди́н: všichni (do jednoho)все до одного́

основа́ние: do základů, zcela, úplněдо основа́ния

отва́л: k prasknutí, velmi mnohoдо отва́ла

пету́х: za svítání, před svítánímдо пету́хов

понеде́льник: pak se uvidíдоживём до понеде́льника

пора́: dosudдо сих по́р

пот: do úmoruдо седьмо́го по́та

свида́ние: na shledanouдо свида́ния

сей: do(po)sud, až doteďдо сих пор

столп: dojít až do krajností, dojít až do krajních mezíдо геркуле́совых столпо́в дойти́

сумасше́ствие: do krajnosti, až k šílenství, hovor. šíleněдо сумасше́ствия

ум: dovést do zdárného konce, dokončit jak se patří coдо ума́ довести́ что

упа́д: do úmoru, do (naprostého) vyčerpáníдо упа́ду

фиг: hromada, spousta, až nad hlavu čehoдо фига́ чего

э́тот: předtím/dosud ne, do té doby neне до э́того

востре́бование: doporučeně, poste restante до востре́бования

за́втра: Ahoj zítra!До за́втра!

заря́: od slunka do slunkaот зари́ до зари́

звоно́к: od začátku do konceот звонка́ до звонка́

кость: promoknout (až) na kostпромо́кнуть до косте́й

неузнава́емость: k nepoznáníдо неузнава́емости

ночь: pozdě do nociдо глубо́кой но́чи

огляде́ть: prohlédnout si koho od hlavy k patěогляде́ть кого с ног до головы́

отка́з: úplně, na dorazдо отка́за

промо́кнуть: promoknout na kostпромо́кнуть до косте́й

седо́й: dožít se vysokého věkuдожи́ть до се́дых воло́с

со́лнце: vzbudit se před rozedněnímпросну́ться до со́лнца

уби́ться: smrtelně se zranitуби́ться до сме́рти

абсу́рд: dovést co do absurdna/ad absurdumдовести́ что до абсу́рда

встре́ча: Na viděnou!До встре́чи!

до: promoknout na kůžiпромо́кнуть до косте́й

добра́ться: dopátrat se pravdyдобра́ться до и́стины

довести́: dohnat koho k slzámдовести́ кого до слёз

недалеко́: Mám to kousek do...Мне недалеко́ до...

переби́ться: Do výplaty vystačil (jen) taktak.Е́ле переби́лся до полу́чки.

све́дение: sdělit, podat zprávu, oznámit co komuдовести́ до све́дения

слеза́: dohnat koho k pláčiдовести́ до слёз кого

у́тро: od rána do noci, od rána do večeraс утра́ до но́чи

э́ра: před naším letopočtemдо на́шей э́ры

гроб: věrnost až za hrobве́рность до гро́ба

де́ло: Co je mi do toho?Како́е мне до э́того де́ло?

ка́пелька: vypít vše do poslední kapkyвы́пить всё до ка́пельки

ка́пля: bojovat do poslední kapky krveсража́ться до после́дней ка́пли кро́ви

ко́лики: Smál, až ho břicho bolelo.Смея́лся до ко́лик.

любо́вь: láska až za hrobлюбо́вь до гро́ба

не́бо: vychválit (až) do nebe koho/coдо небе́с вознести́ кого/что

ни́тка: oškubat koho o penízeобобра́ть кого до (после́дней) ни́тки

пята́: (až) na/po paty o dlouhém oblečení ap.до пят

роса́: než padne rosa, brzy, časněдо росы́

сва́дьба: Než se oženíš/vdáš, tak se to zahojí.До сва́дьбы заживёт.

седьмо́й: až do úpaduдо седьмо́го по́та

синя́к: ztlouct do modraизби́ть до синяко́в

ско́рый: Brzy na viděnou.До ско́рого свида́ния!

смех: není komu do smíchuкому не до сме́ху

bez, beze: beze zbytkuдо после́днего пу́нкта

brzký: na brzkou shledanouдо ско́рой встре́чи

coul: hovor. každým coulemдо мо́зга косте́й

den: do dnešního dneдо сего́дняшнего дня

dopolední: v dopoledních hodináchв пе́рвой полови́не дня, до обе́да

hlava: od hlavy k patěс головы́ до ног

krátce: krátce předнезадо́лго до

Kristus: před Kristemдо Рождества́ Христо́ва, до Р. Х.

kůže: promoknout na kůžiпромо́кнуть до косте́й

letopočet: před naším letopočtemдо на́шей э́ры

n.: př.n.l.до н. э.

na: promoknout na kůžiпромо́кнуть до ни́точки/косте́й

němota: expr. zpít se do němotyнапи́ться до поте́ри созна́ния

písmenko: do posledního písmenkaдо после́дней бу́квы

počkat: počkat (si) na lepší časyпогоди́ть до лу́чших времён

pracovat: pracovat do úmoruрабо́тать до упа́ду

před, přede: před naším letopočtemдо на́шей э́ры, до н. э.

přístupný: Film není přístupný mládeži do 18 let.Де́ти до 18 лет на фильм не допуска́ются.

shledaná: Na shledanou!До свида́ния!

spotřebovat: Spotřebujte do ...Срок го́дности до ...

tento: do té dobyдо сих пор, до настоя́щего вре́мени

бесчу́вствие: do bezvědomí pít, zbítдо бесчу́вствия

termín: před termínemдосро́чно, до сро́ка

těsně: těsně před čím časově blízkoнезадо́лго до чего

ucho: úsměv od ucha k uchuулы́бка до уше́й

vrchovatý: vrchovatou měrouдо кра́йности, в вы́сшей сте́пени

daleko: Nový rok je ještě daleko.До Но́вого го́да ещё далеко́.

dlouho: dlouho do nociдо по́здней но́чи

dnešek: do dneškaдо сих пор

do: od rána do večeraс утра́ до ве́чера

dohnat: dohnat k slzámдовести́ до слёз

dojmout: dojmout k slzámрастро́гать до слёз

donést se: Doneslo se mi, že se chystáš odjet.До меня́ донесло́сь, что ты собира́ешься уе́хать.

dosáhnout: Teplota dosáhla 40.Температу́ра дошла́ до сорока́.

dostat se: Jak se dostanu na nádraží?Как мне добра́ться до вокза́ла?

dovést: dovést k dokonalostiдовести́ до соверше́нства

dožít se: dožít se padesátkyдожи́ть до пяти́десяти

fuk: Je mi to fuk.Мне э́то по плечу́/по бараба́ну/до ла́мпочки.

hnát: hnát co do extrémuдоводи́ть до кра́йности

jádro: dostat se k jádru čehoдобра́ться до су́ти чего, войти́ в суть чего

jet: Jede tenhle autobus k/do ...?Э́тот авто́бус идёт до/в ... ?

konec: ke konci stávajícího rokuдо конца́ теку́щего го́да

kost: Promrzl až na kost.Моро́з проши́б его́ до косте́й.

lhůta: před stanovenou lhůtouра́ньше сро́ка, до сро́ка

mezi: mezi 14. a 20. únoremс четы́рнадцатого до двадца́того февраля́

milovat: šíleně milovatлюби́ть до безу́мия

nacpat se: nacpat se k prasknutíнае́сться до отва́ла

nahřát: nahřát na provozní teplotuнагре́ть до рабо́чей температу́ры

natankovat: natankovat plnou nádržзапра́вить по́лный бак/до по́лного ба́ка

pás: do pasuдо по́яса

pohybovat se: Ceny se pohybují v rozmezí od... do...Це́ны коле́блются в диапазо́не от ... до ...

popudit: Jeho jednání mě silně popudilo.Его́ посту́пок возмути́л меня́ до кра́йности.

prohlédnout: prohlédnout si koho od hlavy k patěогляде́ть кого с ног до головы́

propracovat: propracovat do detailůпрорабо́тать до дета́лей

přijít: Nemohu na to přijít.Я не могу́ докопа́ться до су́ти.

půjčit: Půjč mi do zítřka padesát rublů.Одолжи́ мне пятьдеся́т рубле́й до за́втра.

ráno: od rána do večeraс утра́ до ве́чера

rozležet se: Rozleželo se mu to v hlavě.До него́ дошло́.

rozpětí: v rozpětí od... do...в преде́лах от... до...

sahat: Voda mu sahá po kolena.Вода́ ему́ дохо́дит до коле́н.