Hlavní obsah

válečný

Přídavné jméno

  • вое́нныйkniž. бра́нныйválečný zločinecвое́нный престу́пникválečná loďвое́нный кора́бльválečný zpravodajвоенко́р

Vyskytuje se v

pole: bitevní/válečné poleпо́ле би́твы/бо́я

tažení: válečné taženíвое́нный похо́д

zpravodaj: zvláštní/válečný zpravodajспециа́льный/вое́нный корреспонде́нт

hrdina: válečný hrdinaгеро́й войны́

loď: válečná loďвое́нный кора́бль

zajatec: válečný zajatecвоеннопле́нный

zločinec: válečný zločinecвое́нный престу́пник

sekera: vykopat válečnou sekeruвы́йти на тропу́ войны́

sekera: zakopat válečnou sekeruзакопа́ть топо́р войны́

zakopat: zakopat válečnou sekeruзары́ть топо́р войны́, помири́ться

корреспонде́нт: вое́нный корреспонде́нтválečný zpravodaj

обозрева́тель: вое́нный обозрева́тельválečný zpravodaj

престу́пник: вое́нный престу́пникválečný zločinec

состоя́ние: находи́ться в состоя́нии войны́být ve válečném stavu

геро́й: геро́й войны́válečný hrdina