Hlavní obsah

kabelový

Vyskytuje se v

vedení: ка́бельная ли́нияkabelové vedení

rozvod: ка́бельное распределе́ниеkabelový rozvod

televize: ка́бельное телеви́дениеkabelová televize

телеви́дение: ка́бельное телеви́дениеkabelová televize

kabelový: ка́бельное телеви́дениеkabelová televize