Hlavní obsah

soukromí

Podstatné jméno, rod střední

  • ли́чная жизньubytování v soukromíразмеще́ние в ча́стном се́кторе

Vyskytuje se v

detektiv: ча́стный детекти́вsoukromý detektiv

lékař: врач ча́стной пра́ктикиsoukromý lékař

majetek: ча́стное иму́ществоsoukromý majetek

osoba: прива́тное лицо́soukromá osoba

podnik: госуда́рственное/ча́стное/семе́йное предприя́тиеstátní/soukromý/rodinný podnik

podnikání: ча́стное предпринима́тельствоsoukromé podnikání

soukromý: ча́стный се́кторsoukromý sektor

akce: ча́стное мероприя́тиеsoukromá akce

dopravce: ча́стный/междунаро́дный перево́зчикsoukromý/mezinárodní dopravce

klinika: глазна́я/стоматологи́ческая/ча́стная кли́никаoční/stomatologická/soukromá klinika

sektor: обще́ственный/ча́стный се́кторveřejný/soukromý sektor

škola: ча́стная/госуда́рственная/церко́вная шко́лаsoukromá/státní/církevní škola

televize: госуда́рственное/ча́стное/региона́льное/обще́ственное телеви́дениеstátní/soukromá/regionální/veřejnoprávní televize

vlastnictví: ли́чное иму́ществоsoukromé vlastnictví

vlastník: ча́стный владе́лецsoukromý vlastník

záležitost: ча́стное де́лоsoukromá záležitost

ли́чный: ли́чное иму́ществоsoukromý majetek

предпринима́тельство: ча́стное предпринима́тельствоsoukromé podnikání

детекти́в: ча́стный детекти́вsoukromý detektiv

ча́стный: ча́стная перепи́скаsoukromá korespondence

soukromí: размеще́ние в ча́стном се́ктореubytování v soukromí